Contact Wordt gecertificeerd

Fraudemanagement

Het ENplus® Management volgt elk misbruik van het merk op. U kunt ons helpen bij het bestrijden van fraude door de lijst met ENplus®-producenten en -handelaren op onze website te controleren om een ENplus®-keurmerk te verifiëren. Onze Blacklist zal u ook helpen bij het identificeren van bekende fraudeurs. Als u een fraudegeval vermoedt, kunt u onze online gids voor het herkennen van fraude raadplegen en ons online formulier gebruiken om dit aan te geven.

Hoe kunt U Fraude herkennen?

Wat is een ENplus® fraudegeval?

Het ENplus®-keurmerk is een essentieel verkoopargument geworden voor houtpelletprofessionals. Om de waarde ervan te garanderen, zijn het ENplus®-keurmerk en het handelsmerk geregistreerd en beschermd volgens de internationale wetgeving en is het gebruik ervan strikt beperkt tot gecertificeerde bedrijven met nauwkeurige richtlijnen. Het ENplus®-beheer stelt aanzienlijke middelen ter beschikking voor de bestrijding van fraude.

In alle gevallen worden de consumenten misleid over de kwaliteit van hun pellets, wat een ernstige impact kan hebben op het onderhoud en de efficiëntie van hun toestel. Bovendien ondermijnt fraude de inspanningen van alle gecertificeerde bedrijven voor een eerlijke en transparante pelletmarkt.

Daarom zet het ENplus®-beheer zich zo sterk in voor de bestrijding van fraude, en moedigt het iedereen die een vermoeden heeft van frauduleus gebruik aan om dit via ons online formulier te melden.

Wat zijn de meest voorkomende vormen van fraude?

Het ENplus®-beheer volgt alle inbreuken en misbruiken van zijn certificaat op, met meer dan 1500 geïdentificeerde en behandelde gevallen sinds 2014. Hier is de verdeling tussen de belangrijkste soorten fraude:

37%

Onrechtmatig gebruik van het ENplus®-merk bij marketingactiviteiten zoals deze:

1.1  1.2 

23%

Productmisbruik, het frauduleuze gebruik van het ENplus®-zegel op pelletzakken en de op één na meest voorkomende vorm van fraude die door ENplus® wordt aangepakt:

2.1  2.2 

23%

Certificaat vervalsingen:

3.1  3.2 

17%

Andere gevallen, die niet onder de bovengenoemde categorieën vallen.

 

Hoe gaat ENplus® om met fraude en wat zijn de risico's voor fraudeurs?

Het ENplus® Management heeft gekozen voor een tweestappenbenadering. De eerste is om contact op te nemen met het inbreukmakende bedrijf om te proberen het probleem op een minnelijke manier op te lossen. In de overgrote meerderheid van de gevallen is geen verdere actie nodig, wat wordt bevestigd door ons oplossingspercentage van 63%.

Sommige gevallen blijven echter onopgelost na de eerste stap. Voor deze zaken gaan we een tweede fase in, meer dwingend, waarbij frauduleuze bedrijven in afwachting van een definitieve oplossing van de zaak hun naam en daden aan het licht zien in onze openbare lijst, de Blacklist.

Uiteindelijk behoudt ENplus® zich het recht voor om een juridische procedure te starten tegen fraudeurs, in welk geval zij geconfronteerd kunnen worden met aanklachten en boetes.