Contact Wordt gecertificeerd

Een Kwaliteitssysteem

Wij zijn een wereldwijd toonaangevend, transparant en onafhankelijk certificeringssysteem voor houtpellets. Van productie tot levering garanderen we kwaliteit en bestrijden we fraude in de hele toeleveringsketen.

 Certificering door derden

ENplus® werkt als een certificeringssysteem door derden. Achter deze uitdrukking staat de garantie van onze totale onpartijdigheid. Het betekent dat de conformiteit wordt beoordeeld door geaccrediteerde organisaties en dat de ontwikkelingen en updates van onze eisen in volledige onafhankelijkheid worden uitgevoerd. Kortom, de kwaliteit van de pellets is de enige bijbedoeling.

> Certificeringsinstanties

Onafhankelijke organisaties die bekend staan als Certificatie-instanties zijn bevoegd om te beoordelen of een bedrijf dat een aanvraag indient aan de eisen voldoet, of dat zijn certificaat moet worden opgeschort. Alle vermelde Certificatie-instanties zijn geaccrediteerd (ISO/IEC 17065 met een specifieke reikwijdte) en goedgekeurd door het ENplus® hoofdkantoor.

Lijst met Certificatie-instanties

> Inspectie- en Testinstanties

Inspectie-instanties zijn belast met het uitvoeren van geplande en ongeplande audits bij gecertificeerde bedrijven of bedrijven die bereid zijn aan de regeling deel te nemen. De Testinstanties zijn belast met de uitvoering van een reeks gestandaardiseerde laboratoriumtests op productmonsters. De resultaten worden vervolgens meegedeeld aan de geselecteerde Certificatie-instantie die beslist of het ENplus®-certificaat wordt afgeleverd. Alle genoemde Inspectie- en Testinstanties moeten geaccrediteerd en goedgekeurd zijn door het ENplus® hoofdkantoor.

Lijst met Inspectie-instanties

Lijst met Testinstanties

Wat certificeert ENplus®?

Binnen de industrie is ENplus® in minder dan tien jaar tijd uitgegroeid tot een wereldwijd synoniem voor kwaliteit. Het succes van het certificatieschema is grotendeels te danken aan het brede toepassingsgebied, dat de hele toeleveringsketen voor houtpellets omvat. Vanaf het begin van de productie tot aan het leveringsproces zorgen we ervoor dat alle betrokkenen gedetailleerde richtlijnen, efficiënte controleprocedures en een toegewijde opleiding beschikken om een hoog en constant kwaliteitsniveau te garanderen.

Uiteraard moeten de pellets zelf ook voldoen aan verschillende technische specificaties. Naast de lengte en de diameter worden de ENplus®-pellets ook getest op mechanische duurzaamheid, het percentage fijne deeltjes, de bulkdichtheid, het as- en vochtgehalte, de calorische waarden en het percentage additieven. Alles wordt gedaan om te garanderen dat pellettoestellen die ENplus®-pellets gebruiken optimaal presteren, zonder problemen en voor lange tijd.

 Standaarden and Certificeringen

Om de raison d'être van het ENplus®-schema volledig te begrijpen, is het essentieel om een standaard te onderscheiden van een certificering. Een standaard definieert een specifieke eisen, specificaties of kenmerken van een product, proces of dienst. Standaarden worden beheerd door internationale instanties zoals ISO of CEN, en zijn gebaseerd op de expertise en bijdragen van verschillende belanghebbenden. Hoewel bepaalde stukken wetgeving ernaar kunnen verwijzen, dienen standaarden als richtlijnen en niet als een wettelijk bindend kader.

Een certificering is het bewijs dat een product, proces of dienst aan specifieke eisen voldoet. Deze eisen zijn meestal vastgelegd in een internationale standaard, maar kunnen ook afwijken van deze standaard. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het ENplus®-systeem, waarvan de eisen grotendeels gebaseerd zijn op de ISO 17225-standaard, maar die op een aantal specifieke aspecten verder gaan.

Voor de consument bespaart een certificeringschema's zoals ENplus® de vervelende taak om de productkenmerken aan de ISO-standaard te toetsen door een systematisch verificatieproces uit te voeren. Daarom is het essentieel dat een certificatieschema transparant en onafhankelijk is, dat het zijn handelsmerk beschermt, en dat fraude overal wordt bestreden om ervoor te zorgen dat het ENplus®-zegel altijd te vertrouwen is.

Meer over fraudebestrijding