Contact Wordt gecertificeerd

Geschiedenis

De geschiedenis van het wereldwijd toonaangevende certificeringssysteem voor houtpellets is natuurlijk nauw verbonden met de geschiedenis van de goederen die het certificeert. Houtpellets zijn ontstaan tijdens de oliecrisis van de jaren zeventig, toen de vraag naar alternatieven voor fossiele brandstoffen groot was. Toch werden houtpellets pas in de jaren negentig, te midden van een groeiende bezorgdheid over het milieu, gezien als een betrouwbare alternatieve energiebron in Europa. Sindsdien is de productie en het verbruik gestaag gegroeid en worden houtpellets nu echt beschouwd als een hoogwaardige hernieuwbare brandstof.

Met het succes van houtpellets kwamen belangrijke vragen. Hoe structureer je de pelletmarkt en hoe garandeer je eerlijke handelsvoorwaarden? Hoe zorg je voor transparantie en vergelijkbaarheid voor de consument? En vooral, hoe kun je wereldwijd de kwaliteit van de pellets verhogen? De vragen waren enigszins beantwoord met de creatie van een Europese standaard voor houtpellets in 2011 (EN 14961-2), wat enkele jaren later was opgevolgd door de internationale standaard (ISO 17225-2).

In dit kader werd in 2011 de ENplus®-certificeringssysteem opgesteld. Oorspronkelijk was het certificeringssysteem ontworpen door het Deutsches Pelletinstitut, en introduceerde ENplus® kwaliteitsklassen en strengere eisen aan dan die van de Europese en internationale standaarden. Mede dankzij de actieve steun van Europese partners is ENplus® snel een gerenommeerde certificeringssysteem geworden, zowel in Europa als daarbuiten. Het succes ervan draagt in grote mate bij tot de hoognodige harmonisatie en standaardisatie van de pelletmarkt.

Vandaag de dag is ENplus® met meer dan 1100 gecertificeerde bedrijven het meest toonaangevende certificeringssysteem voor houtpelletkwaliteit ter wereld. Kijk op de pagina met statistieken voor meer informatie over de groei van ENplus®!