Contact Wordt gecertificeerd

Veelgestelde Vragen

Welke brandstoffen kunnen ENplus® gecertificeerd worden?

Alleen pellets gemaakt van houtachtige biomassa kunnen ENplus® gecertificeerd worden. Andere certificeringen (bijv. GoodChips®) kunnen andere biomassaproducten certificeren (bijv. houtsnippers).

Hoe kan ik een ENplus®-gecertificeerd bedrijf herkennen?

Alle ENplus® gecertificeerde bedrijven (inclusief bedrijven met geschorste certificaten) staan op onze website, en de lijst is altijd actueel. Bedrijven die hier niet vermeld staan, worden niet als ENplus® gecertificeerd beschouwd.

Hoe kan ik een ENplus®-gecertificeerd product herkennen?

Al het communicatiemateriaal (website, flyer, etc.) van een gecertificeerd bedrijf met verwijzing naar ENplus® -gecertificeerde pellets moet een geldig keurmerk bevatten. De gegevens van het gecertificeerde bedrijf op het communicatiemateriaal dienen overeen te komen met de gegevens op de lijst van gecertificeerde producenten/handelaren. Meer informatie

Wat is een geschorst certificaat?

Een geschorst certificaat betekent dat het bedrijf niet langer gemachtigd is om houtpellets te produceren of te verkopen met gebruik van het ENplus®-merk gedurende een bepaalde periode. Controleer de status van het certificaat dat u opzoekt!

Hoe wordt de ENplus® zegel geregistreerd?

Het ENplus®-logo en de termen "ENplus®" en "ENplus A1®" zijn door het Internationaal Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) geregistreerd als internationale handelsmerken (ITM's) in het kader van de overeenkomst en het protocol van Madrid en als handelsmerken van de Europese Unie (EUTM's) bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

Dit betekent dat gebruik zonder vergunning van het merk of delen daarvan een inbreuk kan vormen op de intellectuele eigendomsrechten (IPR's) van Bioenergy Europe. Bioenergy Europe/EPC heeft het recht om het frauduleuze gebruik van het ENplus®-logo en -merken te verbieden en om waar nodig schadeclaims in te dienen. Daarnaast kunnen wij gegevens over dit frauduleuze gebruik publiceren op onze Blacklist.

Hoe kan een gecertificeerd bedrijf het ENplus®-merk gebruiken op zijn pelletzakken?

De ENplus®-certificering geeft gecertificeerde bedrijven het recht om hun pellets in zakken met het ENplus®-logo te verpakken.

Voordat de zakken op de markt worden verkocht moeten alle ENplus®-zakontwerpen worden goedgekeurd door het Internationaal Management van ENplus® (EPC) (in landen zonder Nationaal Management) of het bevoegde Nationaal Management.

Alle informatie over de goedkeuring en de eisen van de zakontwerpen zijn te vinden in de ENplus® Zakontwerprichtlijnen en in het ENplus®-handleiding.

Het verpakken van pellets in niet-goedgekeurde zakken is niet toegestaan. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot het opschorten van het certificaat van een gecertificeerd bedrijf of het opnemen van een niet-gecertificeerd bedrijf op onze Blacklist.

Hoe mag de ENplus®-zegel worden gebruikt?

Het ENplus®-zegel mag alleen worden gebruikt in combinatie met een geldige vergunning. Het ENplus®-hoofdkantoor en de National Licensers zijn de enige instanties die het keurmerk afgeven. Het mag bijvoorbeeld worden gebruikt in reclamemateriaal en op verpakkingen, maar alleen in directe verbinding met het gecertificeerde bedrijf waarvoor het is afgegeven. Hier volgt een overzichtstabel* :

Ontwerp Naam Wie mag het gebruiken? Voor wat?
logo ENplus® Logo European Pellet Council, National Licensers, en vermelde Certificatie-, Inspectie-, en Test-instanties. Communicatie materiaal.
BE 023 ENplus® ID nummer Gecertificeerde bedrijven Het kan alleen worden gebruikt op leveringsdocumenten.
logo seal Certificerings Zegel = ENplus® Logo + ENplus® ID Gecertificeerde bedrijven Voor adverteren. Gecertificeerde bedrijven die gecertificeerde en niet-gecertificeerde goederen produceren of verhandelen, mogen niet de indruk geven dat al hun productie- en handelshoeveelheden gecertificeerd zijn. Een niet-gecertificeerd bedrijf dat ENplus® gecertificeerde houtkorrel zakken verhandelt, mag het certificeringszegel alleen laten zien door een foto van de zakken met het zegel te laten zien.
quality logo ENplus® Quality Logo Niemand Het kan in geen geval op zichzelf worden gebruikt.
quality seal ENplus® Qualiteit Zegel Gecertificeerde bedrijven Weer te geven op het etiket van de verpakte pellets. Het kan ook worden gebruikt voor marketing met betrekking tot het product van de desbetreffende kwaliteitsklasse.
service logo Service Logo European Pellet Council, Nationale Licentiegevers, en vermelde Certificatie-, Inspectie-, en Testinstanties. Communication material
BE 912 SP Dienstverleners Registratie Nummer Niemand Het kan in geen geval op zichzelf worden gebruikt.
service sign Service Logo + ID Gecertificeerde Dienstverleners Te gebruiken op alle documenten (contracten, facturen, enz.).

*Let op: de ID-nummers zijn slechts voorbeelden. Informatie over toegestane kleuren en kleurencombinaties vindt u in de bijlage van het ENplus® -handboek 3.0 (Deel 2), pagina 49-50.

Hoe kan ik een ENplus®-goedgekeurd zakontwerp herkennen en waar kan ik het controleren?

Klik in het hoofdmenu op de knop "Certificeringen" en kies vervolgens het tabblad "Producent", "Handelaar" of "Dienstverlener". Scroll naar beneden om de lijst met gecertificeerde bedrijven te bekijken. Klik op de naam van het bedrijf waarin u geïnteresseerd bent, om het bedrijfsmodel, de gecertificeerde status, het adres en de goedgekeurde zakontwerpen te zien. Als u op een zakontwerp klikt, kunt u het in detail bekijken.

Hoe kan ik een nieuwe kwaliteitsklasse toevoegen onder de ENplus®-certificering?

Om dit te kunnen doen, moeten zowel de Certificatie-instantie als de relevante Scheme Management (Internationale Management of Nationale Licentiegever) op de hoogte worden gebracht. Vervolgens vindt een inspectie plaats om de nieuwe klasse te bevestigen. Als de conformiteit is gewaarborgd, wordt de scope van de certificering geactualiseerd en weergegeven op de ENplus®-website.

Heb je meer vragen? Stuur alle vragen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.